Competent Consulting - profesioniștii succesului

Programul modulelor de curs

Modulul 1

Bazele coachingului NLP

24-26 nov. 2017
 • Bazele teoretice şi experienţiale ale procesului de coaching
 • Paradigmele NLP şi ale coachingului NLP
 • Modele NLP ale schimbării
 • Metode de coaching alternative
 • Domenii de aplicabilitate ale coachingului
 • Diferenţele dintre coaching şi alte profesii suport înrudite
 • Stabilirea şi menţinerea raportului
 • Armonizarea şi conducerea la nivel verbal şi non-verbal
 • Elicitarea răspunsurilor la nivel verbal şi non-verbal
 • Calibrarea clientului

Modulul 2

Facilitarea schimbărilor

12-14 ian. 2018
 • Modelul experienţial din NLP
 • Modalităţi de implementare a coachingului în organizaţii
 • Particularităţile de contractare ale coachingului organizaţional
 • Coaching pentru dezvoltarea personalului şi a organizaţiei
 • Modalităţile concrete de realizare a coachingului vieţii personale
 • Particularităţile de contractare ale coachingului personal
 • Coachingul stilului de viață
 • Coaching - beneficii şi limite

Modulul 3

Modulul 3

9-11 febr. 2018
 • Etică şi deontologie în coaching
 • Cadrul legal al activităţii de coaching
 • Standarde profesionale specifice
 • Acordul de coaching
 • Tipuri de acord, în funcţie de stadiul procesului de coaching
 • Stabilirea încrederii şi intimităţii
 • Tehnici de comunicare verbală, non-verbală, para-verbală

Modulul 4

Instrumente de comunicare

9-11 mart. 2018
 • Niveluri şi canale de comunicare
 • Tipuri de limbaj
 • Ascultarea activă
 • Cele 4 niveluri de ascultare
 • Modelul Milton şi metamodelul limbajului
 • Modificarea direcţiei de orientare a atenţiei
 • Întrebările provocatoare
 • Tehnici de activare a prezenţei coachului
 • Elicitarea, instalarea şi utilizarea ancorelor

Modulul 5

Stabilirea și atingerea obiectivelor

27-29 apr. 2018
 • Adaptarea abordării în funcţie de stilul clientului
 • Modele de stabilire a obiectivelor
 • Accesarea şi construirea resurselor
 • Evaluarea informaţiilor şi luarea deciziilor
 • Detectarea, elicitarea, utilizarea şi instalarea strategiilor
 • Tehnici de gândire creativă
 • Tehnici de gândire strategică
 • Stimularea învăţării continue

Modulul 6

Tehnici de conștientizare

25-27 mai 2018
 • Conţinut şi context în perceperea realității
 • Cadre de referinţă
 • Recadrarea conținutului și contextului
 • Ridicarea nivelului de conştientizare al clientului
 • Alinierea nivelurilor neurologice
 • Agende ascunse şi motivaţii inconştiente
 • Influenţa factorilor externi și sistemici
 • Facilitarea disocierii şi asocierii
 • Poziţiile perceptuale 1, 2 şi 3
 • Facilitarea schimbărilor de percepție și decizie

Modulul 7

Optimizarea auto-motivării

22-24 iun. 2018
 • Utilizarea submodalităţilor pentru facilitarea schimbărilor de percepție
 • Schimbarea naturii emoțiilor prin submodalități
 • Recalibrarea reacțiilor emoționale excesive
 • Dezvoltare personală continuă prin coaching
 • Tehnici de lucru cu linia timpului utile în coaching
 • Orientare profesională și crearea viitorului dorit
 • Folosirea metaforelor pentru facilitarea schimbărilor
 • Stimularea proactivităţii

Modulul 8

Tehnici de marketing și vânzare

20-22 iulie 2018
 • Nișe de piață și categorii de clienți
 • Tipuri de contracte de coaching
 • Prevederi contractuale obligatorii
 • Marketingul în coaching
 • Identitatea profesională
 • Instrumente de promovare
 • Vânzarea serviciilor de coaching
 • Preţuri şi tarife în coaching

Modulul 9

Tehnici avansate de coaching

21-23 sept. 2018
 • Instrumente de monitorizare şi evaluare în coaching
 • Diferenţe faţă de alte instrumente de evaluare
 • Auto-observarea coachului
 • Evaluarea propriilor competenţe
 • Dezvoltarea continuă în coaching
 • Stilul propriu de coaching
 • Punctele forte şi diferențierea unui coach
 • Supervizare şi mentorat

Ziua 28

Evaluare competențe

noiembrie 2018
 • Realizarea a 60 ore de practică de coaching
 • Redactarea proiectului de absolvire
 • Susținerea proiectului de absolvire
 • Prezentarea propriului concept despre coaching
 • Prezentarea planului de business
 • Prezentare studii de caz
 • Examen final susținut în prezența comisiei delegate de ANC - Ministerul Muncii

Profită și tu de această oportunitate!

Asigură-ți prezența la curs